Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES

Aktualizacja bazy - już prawie 100 000 opisów

W dniu 16 maja 2016 do bazy EBNT dodanych zostało 1050 nowych opisów, w tym 198 artykułów z 11 prac zbiorowych wydanych przez Wydział Teologii Uniwersytetu Opolskiego oraz 852 opisy artykułów z czasopism, a ich hasła autorskie i przedmiotowe zostały ujednolicone wg kartotek wzorcowych. Łącznie baza liczy obecnie prawie 100 tys. rekordów, z czego 89.575 to zawartość czasopism a 10.241 obejmuje zawartość prac zbiorowych.

(published on 16/05/2016)

Baza indeksuje zawartość 202 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych (zob. pełną listę) oraz zawartość 512 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.) - zob. pełną listę. Zawiera także niewielką liczbę opisów artykułów wybranych z innych czasopism i prac zbiorowych. Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Zasięg chronologiczny bazy - zasadniczo od roku 1980 (niektóre tytuły w całości, również z lat wcześniejszych). Zawiera łącznie prawie 100.000 opisów bibliograficznych.

Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag, sprostowań i uzupełnień na adres: ebnt.fides@gmail.com

Ostatnia aktualizacja bazy: 16.05.2016


Bibliografia powstaje w dużej części w oparciu o opisy tworzone w Zakładzie Bibliografii Zawartości Czasopism Biblioteki Narodowej.

Hasła autorskie są zgodne z kartoteką wzorcową NUKAT.

Zrealizowano dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczególne podziękowania kierujemy do o. Janusza Kaczmarka OP, bez którego ogromnej kompetencji i wytężonej pracy nie byłoby możliwe wykonanie tego zadania.

Powered by Koha