Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES

Baza indeksuje zawartość 203 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych (zob. pełną listę) oraz zawartość 519 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.) - zob. pełną listę. Zawiera także niewielką liczbę opisów artykułów wybranych z innych czasopism i prac zbiorowych. Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Zasięg chronologiczny bazy - zasadniczo od roku 1980 (niektóre tytuły w całości, również z lat wcześniejszych). Zawiera łącznie ponad 102.000 opisów bibliograficznych.

Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag, sprostowań i uzupełnień na adres: ebnt.fides@gmail.com

Ostatnia aktualizacja bazy: 14.01.2017


Bibliografia powstaje w dużej części w oparciu o opisy tworzone w Zakładzie Bibliografii Zawartości Czasopism Biblioteki Narodowej.

Hasła autorskie są zgodne z kartoteką wzorcową NUKAT.

Zrealizowano dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczególne podziękowania kierujemy do o. Janusza Kaczmarka OP, bez którego ogromnej kompetencji i wytężonej pracy nie byłoby możliwe wykonanie tego zadania.

Powered by Koha