Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES

Baza indeksuje pełną zawartość ponad 230 tytułów polskich czasopism teologicznych, religioznawczych i z szerzej rozumianych nauk kościelnych oraz ponad 520 prac zbiorowych (serie wydawnicze, księgi jubileuszowe, materiały konferencyjne itp.). Obejmuje głównie publikacje wydawane przez uczelnie kościelne i wydziały teologiczne. Zasięg chronologiczny bazy - zasadniczo od roku 1980 (ale niektóre tytuły w całości, również z lat wcześniejszych). Zawiera także opisy artykułów z innych czasopism i rozdziałów z prac zbiorowych wybrane z Katalogu Biblioteki Narodowej na podstawie kryterium przedmiotowego - dziedzina: "Religia i duchowość". Zawiera łącznie niemal 139.000 opisów bibliograficznych.

Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag, sprostowań i uzupełnień na adres: ebnt.fides@gmail.com

Ostatnia aktualizacja bazy: 25.02.2020


Bibliografia powstaje we współpracy z Biblioteką Narodową.

Hasła autorskie są zgodne z kartoteką wzorcową NUKAT.

Zrealizowano dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczególne podziękowania kierujemy do o. Janusza Kaczmarka OP, bez którego ogromnej kompetencji i wytężonej pracy nie byłoby możliwe wykonanie tego zadania.

Powered by Koha